PROMEDIS

Zmena adresy !!!
Rázová vlna | TensioMedArtériograph
Bolest | HSSS | Rázová vlna | TensioMedArtériograph

Novinky

Nové postupy a trendy

 

Rázová vlna

Liečba rázovou vlnou sa stala dôležitou súčasťou neinvazívneho riešenia bolesti muskuloskeletárnej sústavy.

 

Proprioceptívna rehabilitácia

Cvičenie na princípe propriocepcie zvyšuje aktivitu HSSS.

 

TensioMedArtériograph

Vyšetrenie ciev prístrojom TensioMedArtériograph dokáže odhaliť veľmi skoré štádiá artériosklerózy.

 

Fyziologická regulačná medicína

Clánok sa pripravuje ...

 

Infúzna terapia vysoko dávkovaným vitamínom C

Clánok sa pripravuje ...

 

©2012 Foffoland