PROMEDIS

akcia
Rázová vlna | GUNA MD | TensioMedArtériograph | Infúzna terapia vysoko dávkovaným vitamínom C
Bolest | HSSS | Rázová vlna | TensioMedArtériograph | GUNA MD | Infúzna terapia vysoko dávkovaným vitamínom C

TensioMedArtériograph

Vyšetrenie ciev prístrojom TensioMedArtériograph

(o vyšetrení prístrojom TensioMedArtériograph bol uverejnený článok v denníku Plus jeden deň, 2.10.2007, ktorého súčasťou bola fotografia použitá k tomuto textu)

Vo svete sa lekári zamýšľali nad tým, ako odhaliť veľmi skoré štádiá artériosklerózy.
Svoj výskum upriamili na stenu cievy, na meranie rýchlosti tzv. pulzovej vlny, ktorá sa šíri cievnou stenou. Zistili, že zníženie cievnej elasticity má ohromný význam pre stanovenie rizika srdcovo-cievnych ochorení. Už dávno predtým, ako nám stúpne krvný tlak, či cholesterol, zmení sa cieva, stane sa menej elastickou, pružnou. Vplyvom fajčenia, nezdravého a jednostranného stravovania, cievy strácajú svoju elasticitu, "tuhnú".
Zhoršená kvalita ciev včas signalizuje riziko vzniku srdcovo-cievnych ochorení. Od tohto zistenia už nebolo ďaleko k skonštruovaniu prvého prístroja, ktorý meria kvalitu ciev. V Európe vyvinuli niekoľko typov, ktoré pracujú na princípe aplanačnej tonometrie ( t. j. akéhosi stláčania cievy ). Dnes sa predávajú pod rôznymi obchodnými názvami - Sphygmocor, Complior.
Maďarskí hypertenziológovia však prišli prednedávnom na trh s novinkou. Vyvinuli prístroj TensioMed Artériograf, ktorý na rozdiel od iných cievu počas merania na niekoľko sekúnd úplne uzavrie a mikrosignály sa snímajú pomocou senzorov uložených v manžete oscilometrického tonometra z cievnej steny. Tým sa dosiahne oveľa presnejšie meranie. Tlakomerová manžeta pripevnená na predlaktí pacienta sníma mikrosignály vzniknuté pri náraze krvného prúdu v tepne na manžetou uzatvorenú časť cievnej steny. Vysokocitlivý senzor zosnímané signály odosiela do počítača, kde sa spracovávajú špeciálnym počítačovým programom. Výsledkom merania okrem iných parametrov je tzv. augmentačný index a rýchlosť šírenia pulzovej vlny aorty, čo je najväčšia cieva v ľudskom tele. Namerané parametre nepriamo poukazujú na stav tepenného systému organizmu. Ak sa vám namerajú nepriaznivé hodnoty, lekár vám už v tomto štádiu môže predpísať lieky na zlepšenie elasticity vašich ciev, t. j. medikamenty, ktoré pôsobením na cievy vás môžu ochrániť pred prípadným infarktom alebo cievnou mozgovou príhodou.

©2012 Foffoland