PROMEDIS

akcia
Rázová vlna | GUNA MD | TensioMedArtériograph | Infúzna terapia vysoko dávkovaným vitamínom C
Bolest | HSSS | Rázová vlna | TensioMedArtériograph | GUNA MD | Infúzna terapia vysoko dávkovaným vitamínom C

Fyziologická regulačná medicína

Kolagénové injekcie GUNA MD

Existuje niekoľko definícií bolesti. Jednoznačne však bolesť je negatívna emócia, ktorá signalizuje skutočné alebo potenciálne  poškodenie niektorej z telesných funkcií. V spektre neurologických diagnóz je bolesť častým symptómom pri problémoch pohybového aparátu. V súčasnosti sú tieto ochorenia často reakciou na životný štýl. Nepredstavujú síce život ohrozujúci stav, ale veľmi nepríjemne ovplyvňujú kvalitu života. Pri klasifikácii chorôb sa snažíme diferencovať bolesť koreňovú, za ktorú zodpovedá porucha chrbtice, ďalej myofasciálnu bolesť z preťaženia svalov a bolesť z preťaženia na úrovni kĺbov a väzov.
Niekedy si bolestivý stav pohybového aparátu vyžaduje naozaj aj multidisciplinárny prístup. Býva však zvykom, že pacient sa najskôr obráti na praktického lekára. To je určitá výhoda, pretože lekár stav vyhodnotí a podľa etiopatogenézy t. j. príčiny procesu vývoja choroby pacienta začne liečiť alebo čo najskôr odošle príslušnému špecialistovi. V prípade, že pacient ide sám k špecialistovi asi také všeobecné rozhodnutie t. j. ak bolí chrbtica alebo bolesť vyžaruje navštíviť neurológa, ak bolí periférny kĺb navštíviť ortopéda. Špecifické problémy pohybového aparátu riešia reumatológovia, rehabilitační a športoví lekári.
Bolesť pohybového aparátu je sprevádzaná obmedzením pohyblivosti a to je najčastejší problém mojich pacientov a teda ich dôvod ísť k lekárovi. Ide o tzv. vertebrogénne ochorenia chrbtice a miechových koreňov,  ktoré žiaľ v súčasnosti už trápia aj tridsiatnikov. Súvisí to s predchádzajúcim preťažovaním svalov, kĺbov a väzov, čo sa vždy vyriešilo tabletkou proti bolesti, no ale „chrbtica má pamäť“. A tak po vyčerpaní kompenzačných mechanizmov dochádza k poškodeniu medzistavcovej platničky a ku kompresii nervových koreňov.
Až na výnimočné prípady je liečba konzervatívna, teda neoperačná. Len pri jej neúspešnosti a naozaj pri rozsiahlych nálezoch je potrebná neurochirirgická intervencia. Možnosti liečby sú v súčasnosti výborné a vlastne už po absolvovaní neurologického vyšetrenia sa liečba môže zahájiť. Postupne po doplnení niektorých pomocných a zobrazovacích vyšetrení v rámci diagnostiky môžeme liečbu efektívnejšie modifikovať. K dispozícii je bežne farmakoterapia ( t. j. užívanie liekov ), injekcie, infúzie, obstreky, mobilizačná a manipulačná liečba, symptomatická fyzikálna liečba, rehabilitácia. No a potom sú to niektoré novšie metódy liečby bolesti ako napríklad špeciálne náplaste na bolesť, Guna MD injekcie, laser, rázová vlna, liečba ozónom a ďaľšie. Treba však zdôrazniť, že úspešnosť liečby bolesti je vždy výsledkom kombinácie viacerých terapeutických postupov. A úplne najdôležitejšie je, že žiadna liečba nebude mať žiadúci efekt a teda aj dlhodobý či trvalý, ak sa podcení vhodná pohybová liečba, jednoducho pohyb je základom.
V praxi mám overenú aplikáciu laseru s inými bežnými postupmi, čo znamená že efekt liečby je do 7-14 dní pri vertebrogénnych ochoreniach. Veľmi dobré skúsenosti mám s používaním rázovej vlny. A tiež ma pozitívne prekvapila reakcia pacientov na tzv. fyziologickú regulačnú medicínu. Injekcie GUNA MD neural hodnotím ako prínos v rámci komplexnej liečby pri ochoreniach chrbtice s radikulopatiou, teda ak bolí chrbtica a bolesť ma vyžarujúci charakter. Vtedy aplikácia GUNA MD neural môže svojimi vlastnosťami urýchliť celkový benefit liečby.
Kolagén je telu vlastná látka, vekom sa stráca a preto je jeho podávanie aj vo forme preparátov GUNA MD do špecifických miest veľmi potrebné, aby sa zlepšila ich  mikroštruktúra a integrita. Efekt GUNA preparátov som tiež zaregistrovala pri  hypermobilite, kde je dôležité stabilizovať kĺbny systém a súčasťou cvičenia boli aj GUNA MD injekcie. Dobré výsledky s GUNA MD injekciami však mám aj po jednorazovej aplikácii, a to v prípade rôznych myofasciálnych syndrómov, kde to môže byť alternatíva inej látky použitej na ošetrenie spúšťových bodov bolesti tzv.  trigger pointov.
Určité výhody GUNA MD ponúka, napríklad neuvádzajú sa liekové interakcie ani nežiadúce účinky, nemá alergický potenciál.
Pacienti by predovšetkým nemali bolesť podceňovať, alebo ju len tak dočasne vyriešiť tabletkou voľne dostupnou. Ďalej by som odporúčala, aby pacient s  bolesťou prišiel k lekárovi čo najskôr, lebo je jednoduchšie riešiť akútny či subakútny problém, ako chronický. Liečebný proces tak môže byť časovo kratší, podstatne sa môže znížiť spotreba liekov a „pocit bez bolesti za to stojí.

©2012 Foffoland